Akcja protestacyjna!

Szanowni Rodzice
Pracownicy naszego przedszkola, w marcowym referendum, opowiedzieli się za przeprowadzeniem strajku. W związku z tym, jest wysoce prawdopodobne, że od 8 kwietnia aż do odwołania, nie będzie możliwości zapewnienia dzieciom właściwej opieki i bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu. Jako dyrektor, kieruję zatem do Państwa prośbę o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie w czasie, w którym przeprowadzany będzie strajk. Na chwilę obecną sytuacja jest dynamiczna, na piątek zapowiedziano kolejne negocjacje ZNP z rządem. W związku z powyższym nie jestem w stanie określić czy strajk się rzeczywiście rozpocznie, ani ile potrwa. Proszę o uważne śledzenie mediów ogólnopolskich oraz strony internetowej i facebookowej naszego przedszkola. Jednocześnie przypominam, że rodzice dzieci do lat ośmiu mają możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego. O wypłatę zasiłku opiekuńczego należy wystąpić do pracodawcy, wypełniając stosowny druk oraz dołączając oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o telefon 71-313 12 62.
Z góry dziękuję za wyrozumiałość w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.
Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Motała