Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo

Zakończyliśmy I etap rekrutacji na wolne miejsca w naszym Przedszkolu na rok 2020/2021. Wyniki postępowania, zgodnie z  §11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 i 530) są zamieszczone poniżej:

Lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia do Przedszkola Publicznego w Danielowicach na rok szkolny 2020/2021

 1. Bagińska Maja
 2. Bujak Julia
 3. Cios Dawid
 4. Chojecki Filip
 5. Chorążewska Hanna
 6. Dorosiński Hubert
 7. Drabczak Jakub
 8. Duleńska Maria
 9. Gołąb Iga
 10. Grygortsev Piotr
 11. Jańczak Michalina
 12. Kasielska Antonina
 13. Kłak Julia
 14. Kościelski Paweł
 15. Mikoda Jakub
 16. Mołdawiak Zuzanna
 17. Moroz Hanna
 18. Pabich Nadia
 19. Pawolski Krzysztof
 20. Rypałowski Mateusz
 21. Sienkiewicz Oliver
 22. Sienkiewicz Pola
 23. Sieroński Kuba
 24. Szewczyk Stanisław
 25. Świetlikowski Oliwier
 26. Wiśniewska Lena

W celu zapewnienia miejsca w naszym przedszkolu należy w terminie do 17 kwietnia do godz. 14:00 złożyć potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola w przyszłym roku szkolnym. W tym roku, w  związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19, potwierdzenie woli zapisu dziecka lub rezygnację z miejsca w Przedszkolu Publicznym w Danielowicach odbywa się  w  formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia „Potwierdzenia woli korzystania z usług Przedszkola Publicznego w Danielowicach w roku szkolnym 2020/2021” na skrzynkę mailową przedszkola : przedszkole@danielowice.pl

Druk oświadczenia woli można pobrać ze strony naszego przedszkola:  >>POBIERZ TUTAJ<<

Jeśli nie mają Państwo możliwości wydrukowania potwierdzenia proszę o odesłanie maila  na adres przedszkole@danielowice.pl ,  z oświadczeniem:

“Ja, ( imię i nazwisko składającego oświadczenie) potwierdzam wolę korzystania przez moje dziecko ( imię i nazwisko dziecka), urodzone ( data urodzenia dziecka)  z usług Przedszkola Publicznego w Danielowicach w roku szkolnym 2020/2021.”

lub ( jeśli Państwo nie zamierzają korzystać z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021

“Ja ( imię i nazwisko składającego oświadczenie) nie wyrażam woli korzystania przez moje dziecko ( imię i nazwisko dziecka) urodzone ( data urodzenia dziecka) z usług Przedszkola Publicznego w Danielowicach w roku szkolnym 2020/2021.”

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana do 24 kwietnia 2020 r..