Koronawirus-komunikat

Drodzy Rodzice
W związku z nasilającym się niepokojem i obawami związanymi z informacjami o kolejnych zachorowaniach wywołanych koronawirusem, pragnę poinformować Państwa, że już w zeszłym tygodniu w naszym przedszkolu wprowadzone zostały odpowiednie procedury postępowania, opracowane przeze mnie na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, a także na podstawie rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej. W ramach działań profilaktycznych:
➡️We wszystkich grupach zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące higieny i zasad zapobiegania zarażeniu. Zasady te są dzieciom przypominane każdego dnia.
➡️W sanitariatach pojawiły się obrazkowe instrukcje mycia rąk, a dzieci przeszły dodatkowy instuktaż w tym zakresie.
➡️Zwiększono także częstotliwość mycia rąk oraz nadzór kadry przy tych czynnościach.
➡️Zakupione zostały dodatkowe środki do dezynfekcji rąk, z których korzystają zarówno dzieci (pod nadzorem kadry) jak i obsługa przedszkola. Dozownik z płynem do dezynfekcji jest także dostępny przy wejściu do przedszkola (zachęcamy do korzystania).
➡️Zwiększyliśmy także częstotliwość dezynfekcji powierzchni takich jak klamki, domofon, sanitariaty, krzesełka, stoliki czy zabawki.
➡️Codziennie wszystkie dzieci oraz kadra przedszkola przechodzą kontrolę temperatury (termometrem zbliżeniowym).
➡️W holu przedszkola oraz na naszej stronie publikujemy na bieżąci informacje i zalecenia GIS.
➡️Odwołaliśmy wszelkie wyjścia i wycieczki zaplanowane na najbliższe tygodnie.
➡️Bezwzględnie przestrzegamy (i tu prosimy Państwa o wyjątkową czujność i rozsądek) aby w przedszkolu nie przebywały osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji.
Wszelkie działania wdrożone w przedszkolu w ostatnim czasie mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dzieciom i pracownikom placówki oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa w naszej przedszkolnej społeczności.
Z życzeniami zdrowia
Dyrektor Przedszkola
mgr Małgorzata Motała