Zasady funkcjonowania Przedszkola w okresie pandemii COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym w Danielowicach w okresie pandemii COVID-19

Deklaracja woli korzystania z zajęć opiekuńczych w okresie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola

Oświadczenia i zgody wymagane w związku z pandemią COVID- 19

Upoważnienie do odbierania dziecka przez osoby inne niż rodzice

Zarządzenie Wójta Gminy Domaniów

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla Przedszkoli

Informacja na temat Zasiłku Opiekuńczego ( do 14 czerwca 2020)