Dokumenty

Statut Przedszkola Publicznego w Danielowicach

Poradnik dla Rodziców dzieci rozpoczynających Przedszkole

Sprawozdanie finansowe Przedszkola za rok 2018