zasady naboru do Przedszkola Publicznego w Danielowicach

na rok szkolny 2024/2025

W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym w Danielowicach w roku szkolnym 2024/2025 mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2018-2021,  zamieszkałe na terenie Gminy Domaniów. Rodzice naszych obecnych przedszkolaków,  by zapewnić dzieciom miejsce w Przedszkolu na przyszły rok szkolny,  w terminie do 12 lutego 2024 roku muszą złożyć w sekretariacie oświadczenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola rozpoczynamy od 26 lutego 2024 roku. Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo poniżej. Dzieci spoza terenu gminy Domaniów oraz dzieci z rocznika 2022, które ukończyły 2,5 roku mogą być ewentualnie przyjęte do Przedszkola po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego oraz w trakcie roku szkolnego 2024/2025, pod warunkiem, że Przedszkole będzie dysponować jeszcze wolnymi miejscami.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025
od 1 lutego do 12 lutego  2024 roku

Składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 26 lutego 2024 roku  do 12 marca 2024 roku do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca: II etap od 9 maja do 13 maja 2024 roku)

Weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do przedszkola, przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 Ustawy Prawo Oświatowe:
do 26 marca 2024 roku

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 20 maja 2024  roku )

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
do 5 kwietnia 2024 do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 22 maja 2024 roku  do godz. 14:00)

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata,  woli przyjęcia lub rezygnacji z miejsca w Przedszkolu w postaci złożenia pisemnego oświadczenia:
do 19 kwietnia 2024 do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 5 czerwca 2024 roku do godz. 14:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych  do Przedszkola:
do 26  kwietnia 2024 do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 7 czerwca 2024 roku do godz. 14:00)