zasady naboru do Przedszkola Publicznego w Danielowicach

na rok szkolny 2021/2022

W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym w Danielowicach w roku szkolnym 2021/2022 mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2015-2018,  zamieszkałe na terenie Gminy Domaniów. Rodzice naszych obecnych przedszkolaków,  by zapewnić dzieciom miejsce w Przedszkolu na przyszły rok szkolny,  w terminie do 19 lutego 2021 roku muszą złożyć w sekretariacie oświadczenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola rozpoczynamy od 1 marca 2021 roku. Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo poniżej. Dzieci spoza terenu gminy Domaniów oraz dzieci z rocznika 2019, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do Przedszkola po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego oraz w trakcie roku szkolnego 2021/2022, pod warunkiem, że Przedszkole będzie dysponować jeszcze wolnymi miejscami.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022
od 8 lutego do 19 lutego  2021 roku

Składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 1 marca 2021 do 19 marca 2021 roku do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca: II etap od 28 maja do 2 czerwca 2021)

Weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do przedszkola, przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 Ustawy Prawo Oświatowe:
do 2 kwietnia 2021 roku

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 4 czerwca 2021 roku )

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
do 16 kwietnia 2021 do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 4 czerwca 2021 roku do godz. 14:00)

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata,  woli przyjęcia lub rezygnacji z miejsca w Przedszkolu w postaci złożenia pisemnego oświadczenia:
do 16 kwietnia 2021 do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 11 czerwca 2021 roku do godz. 14:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych  do Przedszkola:
do 30 kwietnia 2021 do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 14 czerwca 2021 roku do godz. 14:00)