Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

>> Deklaracja woli kontynuacji wychowania przedszkolnego   pobierz teraz >>>

>> Wniosek  o przyjęcie dziecka do Przedszkola   pobierz teraz >>>

>> Oświadczenie o wielodzietności   pobierz teraz >>>

>> Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka   pobierz teraz >>>

>> Oświadczenie o spełnianiu kryteriów lokalnych   pobierz teraz >>>

>> Potwierdzenie woli korzystania z wychowania przedszkolnego   pobierz teraz >>>

>> Potwierdzenie woli rezygnacji z miejsca w Przedszkolu    pobierz teraz >>

wróć do REKRUTACJA >>>