zasady naboru do Przedszkola Publicznego w Danielowicach

na rok szkolny 2019/2020

W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym w Danielowicach w roku szkolnym 2019/2020 mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2013-2016,  zamieszkałe na terenie Gminy Domaniów. Rodzice naszych obecnych przedszkolaków,  by zapewnić dzieciom miejsce w Przedszkolu na przyszły rok szkolny,  w terminie do 15 lutego 2019 roku muszą złożyć w sekretariacie oświadczenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola rozpoczynamy od 25 lutego 2019 roku. Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo poniżej. Dzieci spoza terenu gminy Domaniów oraz dzieci z rocznika 2017, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do Przedszkola po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego oraz w trakcie roku szkolnego 2019/2020, pod warunkiem, że Przedszkole będzie dysponować jeszcze wolnymi miejscami.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020
od 4 lutego do 15 lutego 2019

Składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 25 lutego 2019 roku do 15 marca 2019 roku do godz. 14:00

Weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do przedszkola, przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 Ustawy Prawo Oświatowe:
do 22 marca 2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
do 5 kwietnia 2019 do godz. 14:00

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata,  woli przyjęcia lub rezygnacji z miejsca w Przedszkolu w postaci złożenia pisemnego oświadczenia:
do 12 kwietnia 2019 do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych  do Przedszkola:
do 19 kwietnia 2019 do godz. 14:00