zasady naboru do Przedszkola Publicznego w Danielowicach

na rok szkolny 2020/2021

W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym w Danielowicach w roku szkolnym 2020/2021 mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2014-2017,  zamieszkałe na terenie Gminy Domaniów. Rodzice naszych obecnych przedszkolaków,  by zapewnić dzieciom miejsce w Przedszkolu na przyszły rok szkolny,  w terminie do 14 lutego 2020 roku muszą złożyć w sekretariacie oświadczenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola rozpoczynamy od 24 lutego 2020 roku. Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo poniżej. Dzieci spoza terenu gminy Domaniów oraz dzieci z rocznika 2018, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do Przedszkola po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego oraz w trakcie roku szkolnego 2020/2021, pod warunkiem, że Przedszkole będzie dysponować jeszcze wolnymi miejscami.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w bieżącym roku szkolnym deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
od 3 lutego do 14 lutego 2020 roku

Składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 24 lutego 2020 roku do 13 marca 2020 roku do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca: II etap od 26 maja do 29 maja 2020)

Weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do przedszkola, przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 Ustawy Prawo Oświatowe:
do 25 marca 2020 roku

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 2 czerwca 2020 roku )

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
do 8 kwietnia 2020 do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 3 czerwca 2020 roku do godz. 14:00)

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata,  woli przyjęcia lub rezygnacji z miejsca w Przedszkolu w postaci złożenia pisemnego oświadczenia:
do 17 kwietnia 2020 do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 8 czerwca 2020 roku do godz. 14:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych  do Przedszkola:
do 24 kwietnia 2020 do godz. 14:00

(Rekrutacja uzupełniająca- II etap: do 9 czerwca 2020 roku do godz. 14:00)