Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Publicznym w Danielowicach

Część I – poranna

6.30–8.00
Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8.00–9:00
Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy rytmiczne. Zajęcia kierowane z grupą w oparciu
o program wychowania przedszkolnego.

9:00-9:10
Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9:10-9:30
Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

Część II – główna

9.30-11:00
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw i zajęć twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

11:00-11:10
Przygotowanie do drugiego śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

11:10-11:30
Drugie śniadanie – kultura spożywania posiłków.

11:30- 13:00
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne i ruchowe.

13:00- 13:10
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

13:10-13:30
Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

13:30-14:00
Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

Część III – poobiednia

14:00-15:00
Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Pobyt na świeżym powietrzu

15:00-16:30
Samodzielna zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym lub w kącikach zainteresowań w sali. Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo i zgodną zabawę dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów.