Religia

prowadzi: mgr Barbara Pabian

Celem zajęć jest zapoznanie przedszkolaków z podstawowymi elementami religii katolickiej i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako stwórcy świata i życia tak, aby stał się On dla nich Przyjacielem. W naszym Przedszkolu realizowany jest program nauczania  religii rzymskokatolickiej pt.: Kochamy dobrego Boga, który uwzględnia rozwój psychofizyczny dzieci, stara się być w zgodzie z przeżywanymi przez nie emocjami i relacjami w rodzinie i w grupie rówieśniczej. Zajęcia religii w naszym przedszkolu prowadzone są w formie zabawy. Nauczyciel podczas zajęć ukazuje dzieciom otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga oraz jego miłość. Stosuje w tym celu zróżnicowane metody pracy dostosowane do możliwości dzieci przedszkolnych czyli piosenka, zabawa, taniec, gra dydaktyczna, puzzle, inscenizacje, opowiadanie, uzupełnianie ilustracji rysunkami, naklejkami lub prostymi elementami do wycięcia, a także rysunek spontaniczny. Zabawy i twórczość dzieci, prowokujące aktywne słuchanie tworzą atmosferę sprzyjającą budzeniu się zażyłości dzieci z Jezusem, któremu zależy na dziecku. Na zajęciach religii promowana jest także postawa przedszkolaka, jako człowieka prawego, życzliwego i otwartego na ludzi. Wychowanie chrześcijańskie to wychowanie do miłości oraz budowanie życia swojego i dziecka na wartościach, które Jezus pokazuje w Ewangelii.

Zajęcia są skierowane do dzieci 4-6 letnich  których rodzice zadeklarowali  na piśmie wolę uczestniczenia dzieci w katechezie na początku roku szkolnego.

Kiedy?

Grupa Kubusie

wtorek 10:30-11:00
piątek 12:30-13:00

Grupa Smerfy

wtorek  10:00-10:30
piątek  12:00- 12:30