terapia pedagogiczna

prowadzi : mgr Paulina Bogdańska

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania, ale też  działania wspierające dzieci wykazujące szczególne uzdolnienia i predyspozycje. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka czy emocji ale także na wspieranie i rozwijanie ujawniających  się talentów i indywidualnych predyspozycji. Pracujemy głównie  w formie indywidualnej ale też w małych grupkach do 4 uczestników. Staramy się stworzyć wszystkim dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Terapia prowadzona jest w formie zabaw podczas których szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji, ale też na radzenie sobie z emocjami.  Stymulujemy i wspieramy, inicjujemy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata i ich naturalną potrzebą twórczej aktywności.

Zajęcia indywidualne

Dla kilkulatka nie ma chyba nic cenniejszego niż poświęcona jemu, i tylko jemu, uwaga. W ramach zajęć indywidualnych z każdym dzieckiem uczestniczącym w zajęciach wykonujemy zadania przeznaczone specjalnie dla niego tak by jak najdoskonalej wspierać i wykorzystywać jego indywidualne potrzeby i możliwości.  Niekiedy ćwiczymy koncentrację uwagi, czasem wzbogacamy słownictwo, usprawniamy grafomotorykę i motorykę dużą. Starsze przedszkolaki mają okazję zmierzyć się z trudniejszymi niż w grupie wiekowej  zadaniami i łamigłówkami.

Sprawna rączka

By lepiej przygotować się wykonywania ruchów precyzyjnych takich jak np. sznurowanie bucików, zapinanie guzików czy wreszcie pisanie w zeszycie, spotykamy się w małych grupach na gimnastyce rączek.  Przy pomocy piasku kinetycznego, różnego typu ciastolin, koralików i klocków  masujemy ręce dając im możliwość doświadczania różnych materii. Ćwiczmy pisanie po śladzie,  manipulujemy małymi przedmiotami układamy puzzle, łączmy  specjalnie klocki konstrukcyjne, nawlekamy na sznurek, rozciągamy i tworzymy dziwaczne kształty na planszach z recepturkami a przede wszystkim świetnie się bawimy.

Świat emocji

W ramach spotkań z pedagogiem dzieci uczestniczące w tych zajęciach terapeutycznych, mogą z jednej strony wyciszyć się a z drugiej razem pośmiać. Często rozmawiamy o ważnych rzeczach, razem słuchamy muzyki która potrafi zrelaksować a czasem rozbawić. Czytamy  bajki, opowiadamy różne niesamowite historie, które rozwijają naszą wyobraźnię i uczą empatii.  Rozpoznajemy własne emocje i próbujemy dostrzegać je u innych. Uczymy się siebie!  Słuchamy, gadamy, malujemy, śpiewamy i urządzamy małe przedstawienia kukiełkowe. Dzięki tym zajęciom dzieci uczą się kontrolować swoje emocje ale też nabierają pewności siebie i wiary we własne możliwości.