Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością zaplanowania organizacji pracy naszego Przedszkola w miesiącu lipcu, bardzo prosimy rodziców, którzy będą potrzebowali opieki dla swoich dzieci o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w placówce w czasie trwania pandemii oraz wypełnienie stosownych deklaracji i przekazanie ich do przedszkola najpóźniej do dnia 24 czerwca. Jednocześnie przypominamy, że  przedszkole nadal pracuje w tzw. rygorze sanitarnym i obowiązują nas wytyczne, narzucone przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia i limity, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, a w szczególności pracowników systemu ochrony zdrowia,  służb mundurowych, handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz przedsiębiorstw związanych z utrzymaniem gminy.  Informujemy również, że w związku z koniecznością zapewnienia cateringu zewnętrznego podczas dyżuru, stawka żywieniowa w lipcu to 12 zł /dzień.

W miesiącu sierpniu, zgodnie z  organizacją roku szkolnego 2019/2020 przedszkole jest nieczynne. W celu ewentualnego skorzystania z sierpniowego dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu w Polwicy, konieczne jest złożenie wniosku  w terminie do 24 czerwca . Z uwagi na ograniczenia, pierwszeństwo skorzystania z dyżuru w sierpniu mają dzieci z Przedszkola w Polwicy. Informacje o możliwości przyjęcia dziecka w sierpniu, będą podane przez dyrektora Przedszkola Publicznego w Polwicy po 24 czerwca.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 713131262 lub mailowy: przedszkole@danielowice.pl

Dokumenty do pobrania:

>> Oświadczenie woli korzystania z dyżuru wakacyjnego

>> Zgody i oświadczenia w związku z COVID-19

>> Upoważnienie do odbioru dziecka przez inne osoby niż rodzice

>> Procedury COVID-19

>> Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu Publicznym w Polwicy ( sierpień 2020)