WYNIKI REKRUTACJI 2021/2022

Szanowni Państwo

W związku z zakończeniem I etapu naboru na wolne miejsca w naszym Przedszkolu na rok 2021/2022, informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w Danielowicach na rok szkolny 2021/2022 została wywieszona w holu Przedszkola Publicznego w Danielowicach.

W celu zapewnienia dziecku miejsca w naszym przedszkolu należy w terminie do 23 kwietnia do godz. 14:00 złożyć potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola w przyszłym roku szkolnym. W tym roku, w  związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19, potwierdzenie woli zapisu dziecka lub rezygnację z miejsca w Przedszkolu Publicznym w Danielowicach można złożyć również w  formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia „Potwierdzenia woli korzystania z usług Przedszkola Publicznego w Danielowicach w roku szkolnym 2021/2022” na skrzynkę EPUE lub mailową przedszkola : przedszkole@danielowice.pl 

Druk oświadczenia woli można pobrać ze strony naszego przedszkola:  >>POBIERZ TUTAJ<<

Jeśli nie mają Państwo możliwości wydrukowania potwierdzenia proszę o odesłanie maila  na adres przedszkole@danielowice.pl ,  z oświadczeniem:

“Ja, ( imię i nazwisko składającego oświadczenie) potwierdzam wolę korzystania przez moje dziecko ( imię i nazwisko dziecka), urodzone ( data urodzenia dziecka)  z usług Przedszkola Publicznego w Danielowicach w roku szkolnym 2021/2022.”

lub ( jeśli Państwo nie zamierzają korzystać z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

“Ja ( imię i nazwisko składającego oświadczenie) nie wyrażam woli korzystania przez moje dziecko ( imię i nazwisko dziecka) urodzone ( data urodzenia dziecka) z usług Przedszkola Publicznego w Danielowicach w roku szkolnym 2020/2021.”

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana do 30 kwietnia 2020 r..