Przedszkole zamknięte do 24 maja!

Drodzy Rodzice
W związku z informacjami rządu dotyczącymi możliwości uruchomienia opieki dla najmłodszych, informujemy, że decyzją Wójta Gminy Domaniów Wojciecha Głogulskiego, wszystkie placówki oświatowe i opiekuńcze na terenie naszej gminy, pozostaną zamknięte do ‼️24 maja 2020 roku‼️ Decyzja ta ma przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno dzieciom oraz ich rodzinom, jak i pracownikom oświaty. Informujemy jednocześnie, że rodzice dzieci do lat 8 nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego, który został przedłużony. My też już bardzo tęsknimy za przedszkolem, ale jesteśmy przekonani iż w obecnej sytuacji epidemiologicznej, braku jasnych wytycznych odnośnie “reżimu sanitarnego”, przemyślanych procedur i rekomendacji Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, decyzja Wójta jest jak najbardziej przemyślana i właściwa.