Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne:

>> Wniosek  o przyjęcie dziecka do Przedszkola   pobierz teraz >>>

>> Oświadczenie o wielodzietności   pobierz teraz >>>

>> Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka   pobierz teraz >>>

>> Oświadczenie o spełnianiu kryteriów lokalnych   pobierz teraz >>>

Dokumenty wymagane po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

>> Potwierdzenie woli korzystania z wychowania przedszkolnego   pobierz teraz >>>

>> Potwierdzenie rezygnacji z miejsca w Przedszkolu    pobierz teraz >>

Dokumenty dla rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola:

>> Deklaracja woli kontynuacji wychowania przedszkolnego   pobierz teraz >>>

wróć do REKRUTACJA >>>